Gebruiksvoorwaarden - WeGroup

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Maatschappelijke zetel

Gontrode Heirweg 96

9090 Melle

T +32 (0)496 11 95 80

Hoofdkantoor België

Bomastraat 12 A

9000 Gent

T +32 (0)496 11 95 80

Verenigd Koninkrijk

One Canada Square

Canary Wharf

London E14 5AB

Klachtenprocedures

Voor alle klachten en opmerkingen met betrekking tot onze verzekeringsproducten of desbetreffende dienstverlening kunt u zich wenden tot onze klachtendienst via onderstaande contactgegevens.

WeGroup NV – complaints

Gontrode Heirweg 96

9090 Melle

complaints@wegroup.be

Tenzij de klacht eerder werd behandeld, ontvangt u binnen de 3 (drie) werkdagen een ontvangstbewijs, waarna wij alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk te behandelen.

Indien de behandeling van de klacht door onze diensten niet aan uw verwachten voldoet, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst verzekeringen via onderstaande contactgegevens.

Ombuddienst verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

hello@ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

Bijkomende informatie desbetreffend kan worden bekomen via de website www.ombudsman.as.

Security

Infrastructuur

Onze volledige infrastructuur wordt gehost via het Google Cloud Platform, waar de fysieke servers zich bevinden in St. Ghislain, België. Toegang tot de databanken gebeurt altijd via een beveiligde proxy, wat betekent dat ze niet publiekelijk toegankelijk zijn. Elke service of functionaliteit van WeGroup respecteert het principe van de minste rechten, waardoor het risico van toegang tot gegevens tot het minimum wordt beperkt.

Onze infrastructuur is ontworpen om te voorkomen dat gegevens worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd indien men geen permissie heeft. We garanderen de integriteit van alle gegevens door dagelijkse back-ups te maken. Wij zorgen voor een sterke en veilige infrastructuur door maandelijkse penetratie testen uit te voeren en het automatiseren van unit-, acceptatie- en integratietests in onze pipeline. We zijn altijd op zoek naar nieuwe exploits en kwetsbaarheden om zo veel en zo snel mogelijk te kunnen patchen. We monitoren al onze services en gebruiken de juiste waarschuwingen met IDS / IPS / HIDS.

Als u de voorwaarden van Google wilt lezen: cloud.google.com/terms.

Encryptering

We maken gebruik van Kubernetes, waar alle communicatie tussen backend services geëncrypteerd wordt met het TLS protocol. Ook onze API-verbinding van buiten naar binnen en omgekeerd is geëncrypteerd met het TLS protocol. Alle gegevens die in de databank zijn opgeslagen, zijn geëncodeerd en geëncrypteerd of gehashed met hoge industriestandaard algoritmen zoals aes256, sha256 en pbkdf2, die toekomstbestendig zijn voor de komende generatie van kwantum processoren.